Kontakt

Telefon:
076 724 75 00

Fax:
076 724 75 03

E-mail: biuro@wagat.pl

Biuro:
Dyrektor ds. Produkcji - Mariusz Skrzypek
email: m.skrzypek@wagat.pl

Dyrektor ds. Administracyjnych - Malwina Izdebska
email: m.izdebska@wagat.pl

Kierownik Działu Administracji i Zaopatrzenia - Monika Ksenicz
email: m.ksenicz@wagat.pl

Kierownik Działu Technicznego - Ewa Sołtysik
email: e.soltysik@wagat.pl

Główny Księgowy - Monika Kasprzyk
email: m.kasprzyk@wagat.pl

Kierownik Działu Kadr i Płac - Kamila Kowalska
email: k.kowalska@wagat.pl